DRANROSA - DRIED FRUITS PACKAGING
Thị trấn nhỏ D’Ran dưới chân đèo D’Ran từ lâu đã nổi tiếng với vườn hồng trĩu quả, với dứa cayen thơm ngọt và tinh dầu vỏ bưởi có tác dụng tuyệt vời trong Thiền định. Từ những cây dứa quê hương và quả hồng chín đỏ, người con của mảnh đất Phú Thuận, D’Ran, Đơn Dương –  DRANROSA đã tìm được hướng đi riêng và cùng đồng hành với bà con nông dân ở đây.
“Tụi mình sống và lớn lên ở vùng đất này, bên cạnh những cây hồng và cây dứa. Bây giờ mình muốn làm những sản phẩm thực sự tốt từ chính những thứ cây trái này, đưa ra khắp mọi nơi, trong nước và cả nước ngoài nữa, để mọi người có thể biết đến cây dứa Cayen, cây hồng Đơn Dương. Đó cũng là mục đích và sứ mệnh của Dranrosa.”

You may also like

Back to Top